×

Hiter kontakt

Naslov
Ljubljanska cesta 12 f
SI-1236 Trzin, Slovenija

T: +386 1 56 03 100

E: ciscenje@aktiva.si

Osvežujemo bivanje

Aktiva čiščenje je visoko specializirano podjetje na področju vzdrževanja čistoče vseh vrst objektov. S svojimi storitvami dosegamo visoke kriterije higiene v turizmu, zdravstvu, trgovini, živilsko predelovalni industriji, dejavnosti vzgoje in izobraževanja ter raznih drugih poslovnih okoljih.

Zakaj mi?

Aktivnosti podjetja so vodene z načelom kakovosti in odgovornosti do ljudi, dela in okolja.

S svojimi storitvami želimo prispevati k urejenosti okolja in boljšemu počutju naših naročnikov. Delovni čas je prilagojen njihovim potrebam, željam in zahtevam, na katere se odzivamo hitro, učinkovito in kakovostno. Osredotočeni smo na izpolnjevanje pričakovanj vseh, ki nam zaupajo.

Dolgoletne izkušnje dopolnjujemo z nenehnim preverjanjem ustreznosti tehnologij in razvijanjem lastnega znanja. Storitve čiščenja izvajamo na vseh vrstah dejavnosti, s poudarkom na okolju in ljudem prijazni sodobni tehnologiji.

 • več kot 40 letne izkušnje na področju storitev čiščenja,
 • z razvejano mrežo poslovnih enot zagotavljamo področno vodenje in lokalno prisotnost,
 • s centralizirano službo za kakovost in stroko, skrbimo za stalni strokovni nadzor nad opravljanjem storitev,
 • kakovostno storitev čiščenja izvaja izkušeno in strokovno usposobljeno osebje,
 • hiter odzivni čas,
 • dobre komunikacijske povezave,
 • ekološka zavest in odnos do okolja,
 • vzpostavljeno poslovanje po sistemu kakovosti ISO 9001, ravnanja z okoljem ISO 14001
 • dosegljivost dežurnih ekip za obstoječe naročnike v primerih interventnih situacij,
 • izvajanje zahtevnejših vrst čiščenja; npr. čiščenje steklenih fasad, čiščenje s suho paro, ultrazvokom, …

V skupini Aktiva prištevamo celovito obvladovanje kakovosti izvajanja storitev, skrb na področju varovanja okolja ter zdravje naših zaposlenih med trajnostne usmeritve, kar v javnosti izkazujemo s pridobljenima certifikatoma ISO 9001 in ISO 14001. Z lastnim razvojem ter nenehno regijsko širitvijo si utrjujemo vodilni položaj v slovenskem prostoru.

Kakovost je naša vsakdanja spremljevalka in se vključuje v vsa področja našega dela, od priprave ponudbe do izvedbe del. V ta namen imamo organizirano Službo za kakovost in stroko, ki skrbi, da poslovanje poteka v skladu z začrtanimi smernicami. Področje kakovosti nadgrajujemo z odgovornim ravnanjem z okoljem in vgrajevanjem posameznih elementov varnosti in zdravja pri delu.

Zavedamo se, da je naše delo predpogoj za profesionalnost in odličnost storitve, ki jo izvajamo, kot tudi odličnost cele družbe. Postavljamo visoke kriterije in pri definiranju le-teh ne pristajamo na približke.

POLITIKA KAKOVOSTI IN RAVNANJA Z OKOLJEM

Aktivnosti skupine so vodene z načelom kakovosti in odgovornosti do ljudi, dela in okolja. Skozi usmerjene in načrtovane poslovne aktivnosti želimo upravičiti zaupanje poslovnih partnerjev na vseh ravneh, ter prispevati k družbenemu razvoju in odgovornosti. Skladno z razvojem gradimo spoštljiv odnos do okolja in si prizadevamo graditi družbo prihodnosti, ki bo temeljila na napredku in medsebojnem sodelovanju.

Naše vrednote:

 • zaupanje,
 • gospodarnost,
 • zadovoljstvo,
 • okoljske vrednote,
 • varnost.

Delujemo na območju celotne Slovenije,  kjer nam že vrsto let zaupajo največja in najuglednejša podjetja in ustanove.  Z zagotavljanjem kakovostnih produktov izpolnjujemo še tako visoka pričakovanja.

V podjetju dajemo velik poudarek varnosti in zdravju pri delu ter razvoju in izobraževanju zaposlenih, še posebej na strokovnem in operativnem delu, ki zagotavlja in ohranja kakovost storitev na visokem nivoju. Zaradi vedno višjih standardov čiščenja skrbno izbiramo čistilna sredstva, načine in tehnike čiščenja ter izvajamo nenehno izobraževanja in izpopolnjevanja, ki nam omogočajo stalno seznanjenost z novostmi na trgu.

Hitro, učinkovito in kakovostno

Izvajamo kakovostne storitve čiščenja v vseh vrstah dejavnosti, s poudarkom na okolju, sodobni tehnologiji ter varnosti in zdravju na delovnem mestu. Na želje naročnikov se odzivamo hitro, delo pa opravimo učinkovito in kakovostno.

Storitve ukrojene po meri

Aktiva čiščenje je visoko specializirano podjetje na področju čiščenja vseh vrst objektov.

S svojimi storitvami dosegamo visoke kriterije higiene v turizmu, zdravstvu, trgovini, živilsko predelovalni industriji, dejavnosti vzgoje in izobraževanja ter raznih drugih poslovnih okoljih.

Dolgoletne izkušnje, skrb za uvajanje novih tehnologij, varovanja okolja, izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, so prepričljivi razlogi, zakaj se za naše storitve odločajo mnogi.

Osnovna usmeritev družbe Aktiva čiščenje d.o.o. je kakovostno opravljanje storitev čiščenja, zadovoljstvo naših naročnikov, varovanje in ohranjanje naravnega okolja ter graditev partnerskega odnosa z vsemi udeleženimi. Zaupajo nam tudi največje in najuglednejše zdravstvene, kulturne, izobraževalne in državne ustanove ter številni drugi poslovni subjekti, s področja trgovine, turizma, živilstva in industrije.

Storitve glede na vrsto čiščenja

Delovno okolje je prostor, kjer preživite večji del dneva. Z izbiro naših storitev čiščenja poskrbite za večjo urejenost in manj motenj na delovnem mestu. Za redno vzdrževanje čistoče prostorov nudimo periodična čiščenja od 1- do 7-krat tedensko, odvisno od narave procesa, potreb in želja. Standardne obsege čiščenja lahko prilagodimo vašim željam in potrebam glede na predpise in specifične zahteve (HACCP), ki jih narekujejo posamezne dejavnosti.

Poskrbeli bomo za organizacijo, čiščenje, čistila in sanitarno higienski material, ustrezen nadzor ter prisluhnili tudi vsem vašim željam. Naši zaposleni so osveščeni, da vstopajo v vaš delovni prostor, saj jih nenehno izobražujemo o pomembnosti varovanja zaupnih podatkov ter diskretnosti do vas in vaše lastnine.

Uporabljamo sodobno tehnologijo, ki preprečuje križanje čistih in nečistih poti (barvni sistem krp) ter nadzoruje optimalno porabo čistilnih sredstev in vode. Prav tako skrbimo za zmanjševanje količin odpadne embalaže.

Zavedamo se pomena čistega okolja, zato stremimo k uporabi okolju prijaznih čistilnih produktov in tehnologij. Pri ekološkem čiščenju uporabljamo izključno ekološka čistila s certifikatom, ki so visoko bio razgradljiva. Zavezani smo k nenehnemu izboljševanju sistema in preprečevanju onesnaževanja okolja ter k izpolnjevanju veljavne zakonodaje in predpisov.

Vrste generalnega čiščenja, ki jih ponujamo:

 • finalno čiščenje pred vselitvijo ali otvoritvijo poslovnih prostorov,
 • letno čiščenje šol, vrtcev v času poletnih počitnic,
 • čiščenje steklenih površin,
 • odstranjevanje in nanos novih premazov na PVC, linolej, guma, kamnitih in lesenih talnih površinah,
 • odstranjevanje žvečilnih gumijev, grafitov in ostalih trdovratnih madežev,
 • čiščenje industrijskih prostorov, čiščenje ob ali po remontih,
 • čiščenje zračnikov, nosilnih konstrukcij, napeljav, strojev in ostale opreme,
 • grobo čiščenje po gradbenih delih,
 • čiščenje oken, večjih steklenih površin in okvirjev.

Specialna čiščenja izvajajo čistilci s potrebnim znanjem, sredstvi in izkušnjami za čiščenje v posebno zahtevnih razmerah. Vključujejo čiščenje na težko dostopnih mestih, na višini, v vseh vremenskih razmerah. Tovrstno čiščenje predvideva uporabo posebnih čistilnih strojev, sredstev in metod.

Specialna čiščenja, ki jih izvajamo:

 • čiščenje kuhinjskih nap, vključno z demontažo in ponovno montažo,
 • temeljito čiščenje vseh vrst stenskih in stropnih oblog,
 • globinsko vakuumsko izpiranje vseh vrst tekstilnih oblog, suho čiščenje tekstilnih talnih oblog po sistemu RAPIDO,
 • strojno čiščenje betonskih in asfaltnih tal (nakladalne rampe, garažne hiše, proizvodne hale, skladišča …),
 • odstranjevanje madežev s tekstila, tlakovcev, fasad …,
 • čiščenje žaluzij, lamelnih zaves,
 • dezinfekcija sanitarnih prostorov,
 • odstranjevanje žvečilnih gumijev, grafitov in ostalih trdovratnih madežev,
 • čiščenje pod visokim pritiskom vode,
 • čiščenje vseh vrst industrijskih strojev in proizvodnih linij.

Storitve glede na vrsto objekta

S skrbnostjo vzdržujemo red in čistočo v vaših pisarnah, sejnih sobah, čajnih kuhinjah, hodnikih, dvigalih ter ostalih prostorih. Praznimo koše za smeti, brišemo prah in odtise z vrat ter steklenih površin, čistimo sanitarije ter vam na vašo željo dobavljamo in nameščamo higiensko-sanitarni material.

Pretok dnevnih obiskovalcev pogosto narekuje potrebo po naši stalni prisotnosti v času obratovanja centra (dežurstvo). Redno dnevno čiščenje trgovskih objektov se praviloma izvaja v jutranjem času – pred odprtjem trgovine – ter po potrebi. Za doseganje želenega nivoja čistoče uporabljam osodobno strojno opremo in profesionalna čistila.

Bolnišnice, zdravstveni domovi, domovi za starejše občane, lekarne, ambulante, klinike, klinični inštituti in zdravstveni zavodi spadajo v najzahtevnejši segment standardov higiene, kjer je čiščenje oz. splošna higiena v osnova za preprečevanje bolnišničnih okužb. S čiščenjem oz. splošno higieno ter usmerjenim razkuževanjem kontaktnih površin in higiensko visoko zahtevnih prostorov skrbimo za varno okolje bolnikov, obiskovalcev in osebja.

Naše delo temelji na izdelanih standardih za področje turističnih in hotelskih objektov. Sistem omogoča popoln nadzor uporabe čistil, krp in čistilnih pripomočkov ter onemogoča njihovo neustrezno uporabo. S kakovostnimi storitvami in diskretnostjo dobro usposobljenega in prijaznega osebja (sobarice, čistilci in vzdrževalci) gradimo razpoloženje in zadovoljstvo gostov.

Ustrezno čiščenje in dezinfekcija sta v živilskopredelovalni industriji eden izmed temeljev proizvodnje varnih živil in s tem tudi varovanja zdravja potrošnikov. To dosegamo z upoštevanjem posebnosti delovnih procesov in higienskih zahtev naročnika. Čiščenje izvajamo po navodilih in normativih higienskih načrtov v skladu s sistemom HACCP, ki so narejeni za določen objekt po evropskih sanitarno veterinarskih predpisih.

Zavedamo se, da je čistoča  v vrtcih, šolah, fakultetah, športnih dvoranah in objektih zaradi velike pretočnosti uporabnikov še posebej pomembna. Za kakovost storitev v tem segmentu  imamo izdelane standarde, s katerimi obvladujemo čistočo prostorov na visoki ravni, postopki pa so prilagojeni posameznim stopnjam izobraževanja.

Kakovost se vključuje v vsa področja našega dela

Kakovost je naša vsakdanja spremljevalka, ki se vključuje v vsa področja našega dela. Z organizirano Službo za kakovost in stroko skrbimo, da poslovanje poteka v skladu z začrtanimi smernicami.

O podjetju

Osnovna dejavnost družbe Aktiva čiščenje d.o.o. je kakovostno opravljanje storitev čiščenja.

Družba Aktiva čiščenje je nastala z združitvijo treh podjetij; Čistoča d.o.o., Intel servis d.o.o. in Hernaus d.o.o., katerih osnovna dejavnost so bila dnevna in specialna čiščenja. Omenjena podjetja odslej poslujejo pod isto krovno družbo, Aktiva čiščenje d.o.o., ki je del Aktiva skupine.

Osnovna usmeritev družbe Aktiva čiščenje d.o.o. je kakovostno opravljanje storitev, zadovoljstvo naših naročnikov, varovanje in ohranjanje naravnega okolja, varovanje zdravja naših zaposlenih ter graditev partnerskega odnosa z vsemi udeleženimi. Zaupajo nam velike in ugledne zdravstvene, kulturne, izobraževalne in državne ustanove, kakor tudi številni drugi poslovni subjekti, s področja trgovine, turizma, živilstva in industrije.

Podjetje ima razvejano dejavnost po vsej Sloveniji. Razdeljeno je na regije, področja in enote. Takšna organiziranost nam omogoča optimalno delovanje, tako z vidika zagotavljanja kakovosti, ekonomske učinkovitosti ter odzivnosti na želje vseh obstoječih in bodočih naročnikov.

Ker ima podjetje razvejano dejavnost po vsej Sloveniji, je upravno razdeljeno na dve regiji. Vsaka je sestavljena iz manjših enot, le-te pa predstavljajo osnovno organizacijsko celico v podjetju. Takšna organiziranost omogoča optimalno delovanje, tako z vidika kakovosti, kot tudi ekonomske učinkovitosti.

Vodstvo

DIREKTORICA DRUŽBE
Jasmina T. Šušteršič

DIREKTOR SLUŽBE TRŽENJA
Peter Peklar

DIREKTORICA OPERATIVE
Tanja Potočnik

DIREKTORICA SKUPNIH SLUŽB
Petra Jere Osmanović

PREDSTAVNICA VODSTVA ZA KAKOVOST IN RAVNANJE Z OKOLJEM
Ana Marija Jamnik Rupar

Izkaznica skupine

Aktiva čiščenje d.o.o
Ljubljanska c. 12f
1236 Trzin

Matična številka: 5496039000
Identifikacijska št. za DDV: SI94080836

Št. transakcijskega računa:
02309-0013707226 pri NLB d.d
05100-8011911689 pri Abanki Vipa d.d.
33000-0001381853 pri Addiko Bank d.d.
Osnovni kapital: 471.540,64 EUR

T: +386 1 560 31 00
E: ciscenje@aktiva.si
www.aktiva.si

Usmerjeno in načrtovano

Skozi usmerjene in načrtovane poslovne aktivnosti želimo upravičiti zaupanje naših poslovnih partnerjev, izpolniti njihova pričakovanja, ter prispevati k družbenemu razvoju in odgovornosti.

Revija AS

Preberite glasilo podjetij v skupini Aktiva

Junij 2019

 • Aktivna požarna zaščita
 • Sanacija prostora po požaru
 • Varstvo pred požarom v večstanovanjskih stavbah
 • Čiščenje in varovanje fermacevtskega skladišča Kuehne Nagel
 • Prodiramo v tujino

December 2018

 • Varovanje, čiščenje in upravljanje v Srbiji
 • Varovanje kritične infrastrukture
 • Najbolj umazane površine
 • Stereotipna predstava o hišniku
 • Svet vrhunskih okusov

Junij 2018

 • Splošna uredba EU o varstvu podatkov GDPR
 • Varovanje Magne v Hočah
 • Pomen rednega vzdrževanja in čiščenja javnih prostorov
 • Vremenske ujme povzročajo precej težav na objektih
 • Nagrajena Presadova inovacija

December 2017

 • Preimenovanje Varnosti Maribor
 • Sistemi za odkrivanje in javljanje požara
 • Čiščenje brez dotika
 • Vgradnja plinskih kurilnih naprav na skupni dimovod
 • Sejem Agra 2017

Kontakt

Direktorica družbe

Jasmina T. Šušteršič
T: +386 1 560 31 00

 Direktor službe trženja

Peter Peklar
T: +386 1 560 31 22
E: peter.peklar@aktiva.si

Direktorica operative

Tanja Potočnik
T: +386 1 560 31 00
E: tanja.potocnik@aktiva.si

Direktorica skupnih služb

Petra Jere Osmanović
T: +386 1 560 31 44
E: petra.jere.osmanovic@aktiva.si

Predstavnica vodstva za kakovost in ravnanje z okoljem

Ana Marija Jamnik Rupar
T: +386 1 560 31 20
E: nusa.rupar@aktiva.si

Direktor službe trženja

Peter Peklar
T: +386 1 560 31 22
E: peter.peklar@aktiva.si

Regije in področja

Sedež:
Kraljeviča Marka ulica 5
2000 Maribor

Direktorica operative:
Tanja Potočnik

Sedež:
Ljubljanska cesta 12 f
1236 Trzin

Vodja regije:
Marsela Srdič

Vas zanima več?

"Priti skupaj je začetek.
Ostati skupaj je napredek.
Delati skupaj je uspeh."

Henry Ford

NA VRH